Врачам, ученым

Наказ МОЗ України № 609 "Про удосконалення ендокринологічної допомоги населенню України" від 01.10.2007 р.

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2007, N 609, м.Київ

Про удосконалення ендокринологічної допомоги населенню України
З метою удосконалення організації надання ендокринологічної допомоги населенню України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Положення про ендокринологічну службу України (додається).

1.2. Положення про головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності "Ендокринологія" (додається).

1.3. Положення про головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності "Дитяча ендокринологія" (додається).

1.4. Положення про головного спеціаліста МОЗ АР Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей "Ендокринологія" та "Дитяча ендокринологія" (додаються).

1.5. Примірне Положення про ендокринологічний центр (додається).

1.6. Примірне Положення про ендокринологічне відділення (додається).

1.7. Примірне Положення про ендокринологічний кабінет поліклініки (додається).

1.8. Примірне Положення про дитяче ендокринологічне відділення (додається).

1.9. Примірне Положення про дитячий ендокринологічний кабінет поліклініки (додається).

1.10. Примірне Положення про кабінет "Діабетична стопа" (додається).

1.11. Примірне Положення про кабінет навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет (додається).

1.12. Примірне Положення про кабінет "Діабетична ретинопатія" (додається).

1.13. Примірне Положення про кабінет лікаря гінеколога - ендокринолога (додається).

1.14. Примірне Положення про кабінет репродуктивної ендокринології (додається).

1.15. Схема звіту про надання ендокринологічної допомоги дорослому населенню (додається).

1.16. Схема звіту про надання ендокринологічної допомоги дитячому населенню (додається).

1.17. Вкладиші до історії хвороби стаціонарного хворого: хворого з ендокринною патологією, хворого на цукровий діабет, хворого з патологією щитоподібної залози, хворого із порушенням росту і статевого розвитку, дитини з патологією щитоподібної залози, дитини, яка хвора на цукровий діабет, дитини з ендокринною патологією (додаються).

1.18. Вкладиші щоденників до історії хвороби стаціонарного хворого: із ендокринною патологією, хворого на цукровий діабет, з патологією щитоподібної залози (додаються).

1.19. Вкладиш до амбулаторної картки огляду хворого лікарем ендокринологом (додається).

1.20. Вкладиш до амбулаторної картки огляду хворого дитячим ендокринологом (додається).

1.21. Вкладиш до амбулаторної картки та/або до історії хвороби огляду хворого з ендокринною патологією хірургом (додається).

1.22. Вкладиш до амбулаторної картки та/або до історії хвороби огляду хворого на цукровий діабет хірургом - подологом (додається).

1.23. Вкладиш до амбулаторної картки та/або до історії хвороби огляду хворого на цукровий діабет лікарем неврологом (додається).

1.24. Вкладиш до амбулаторної картки та/або до історії хвороби огляду хворого на цукровий діабет лікарем офтальмологом (додається).

2. Установити, що високоспеціалізована ендокринологічна допомога надається:

2.1. Дорослому населенню на базі:

Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (м. Київ);

Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України (м. Київ);

Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України (м. Харків).

2.2. Дітям до 18 років на базі:

Української дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ МОЗ України (м. Київ);

Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України (м. Київ);

Інституту охорони здоров'я дітей та підлітків АМН України (м. Харків).

2.3. Спеціалізована хірургічна допомога дітям до 18 років з ендокринною патологією на базі:

Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України (м. Київ);

Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка АМН України (м. Київ).

3. Призначити головами експертних комісій ендокринологічної служби з питань:

діабетології - заступника директора Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, д.м.н., проф. Маньковського Б. М.;

клінічної ендокринології - завідувача відділом профілактики ендокринних захворювань Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, д.м.н., проф. Паньківа В. І.;

ендокринної хірургії - заступника директора Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, д.м.н., проф. Черенька С. М.;

дитячої та підліткової ендокринології - завідувача відділу дитячої та підліткової ендокринології, к.м.н. Зелінську Н. Б.;

репродуктивної ендокринології - завідувача відділом репродуктивної ендокринології, д.м.н. Яроцького М. Є.;

інформаційно-аналітичної роботи - головного лікаря Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру Прудиуса П. Г.

4. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

4.1. Перейменувати ендокринологічні диспансери в ендокринологічні центри

2007-2008 рр.

4.2. Створити на базі багатопрофільних обласних лікарень, центральних міських лікарень мм. Києва, Севастополя ендокринологічні центри, дитячих обласних лікарень та міської лікарні мм. Києва, Севастополя-дитячі ендокринологічні відділення

2007-2008 рр.

4.3. Створити на базі ендокринологічних центрів або ендокринологічних відділень закладів охорони здоров'я третинного рівня кабінети "Діабетична стопа" та „Діабетична ретинопатія"

2007-2008 рр.

4.4. Створити на базі поліклінічних відділень ендокринологічних закладів охорони здоров'я третинного рівня та високоспеціалізованих ендокринологічних медичних установах кабінети навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет та забезпечити їх необхідним обладнанням та медичними кадрами

2007-2008 рр.

4.5. Продовжити роботу щодо відкриття на базі ендокринологічних центрів або ендокринологічних відділень обласних та міських лікарень денних стаціонарів та забезпечення їх медичними кадрами.

4.6. З метою раннього виявлення хворих на цукровий діабет забезпечити:

4.6.1. Профілактичні обстеження вагітних та осіб з груп підвищеного ризику шляхом проведення глюкозотолерантного тесту.

4.6.2. Виїзди консультативних бригад лікарів ендокринологів та дитячих ендокринологів у віддалені населені пункти для проведення профілактичних та диспансерних оглядів дитячого та дорослого населення.

4.7. Забезпечити неонатальний скринінг на вроджений гіпотиреоз з обов'язковою консультацією дитячого ендокринолога у разі виявлення порушення функції щитоподібної залози для призначення дитині своєчасного лікування.

4.8. Забезпечити проведення диспансеризації хворих з ендокринною патологією згідно із стандартами надання медичної допомоги хворим цієї категорії.

4.9. Забезпечити проведення диспансерного спостереження дорослих хворих на цукровий діабет II типу, які не потребують лікування препаратами інсуліном, дільничними терапевтами або лікарями загальної практики - сімейної медицини із консультацією лікарем ендокринологом (двічі на рік).

4.10. Забезпечити відділення, що надають невідкладну допомогу хворим з ендокринною патологією, необхідним лабораторним обладнанням для цілодобового визначення цукру в крові, рН крові, електролітів (К, Na, Cl) та інших показників (для дітей - згідно із „Протоколами надання медичної допомоги дітям з ендокринною патологією", затвердженими наказом МОЗ України від 27.04.2006 № 254)

постійно.

4.11. Забезпечити своєчасне проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіаліз, перитонеальний діаліз) хворим на цукровий діабет з діабетичною нефропатією у спеціалізованих відділеннях.

4.12. З метою уникнення необґрунтованих хірургічних втручань на органах ендокринної системи забезпечити комісійне вирішення питання щодо доцільності хірургічного лікування хворих з ендокринною патологією.

4.13. Забезпечити комісійний розгляд кожного випадку смерті дитини від цукрового діабету за участю головних позаштатних спеціалістів територіального органу управління медичною галуззю зі спеціальностей "Дитяча ендокринологія" та "Анестезіологія". Результати розгляду заслуховувати на патолого-анатомічних конференціях

впродовж 2 тижнів після випадку смерті.

4.14. Передавати первинну документацію, що засвідчує випадки смерті дітей від цукрового діабету, а також рецензії та протоколи патологоанатомічної конференції головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності "Дитяча ендокринологія"

впродовж 1 місяця після випадку смерті.

4.15. Забезпечити щорічне оздоровлення дітей, хворих на цукровий діабет, в умовах санаторіїв та оздоровчих груп санаторного типу.

4.16. Продовжити роботу щодо створення та функціонування державних реєстрів хворих на цукровий діабет та дітей з гіпофізарним нанізмом.

4.17. Включити до державного реєстру хворих на цукровий діабет осіб, які обслуговуються у відомчих закладах охорони здоров'я, для забезпечення їх лікарськими засобами за рахунок коштів Державного бюджету.

4.18. Включити до переліку хворих дітей із соматотропною недостатністю, які забезпечуються препаратами гормону росту за рахунок коштів Державного бюджету, дітей із синдромом Шерешевського-Тернера та синдромом Нунан.

4.19. Забезпечити погодження з головними позаштатними спеціалістами МОЗ України зі спеціальностей "Ендокринологія" та "Дитяча ендокринологія" призначення головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей "Ендокринологія" та "Дитяча ендокринологія".

4.20. Затверджувати головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності „Ендокринологія" та „Дитяча ендокринологія" на термін до 3 років з укладанням відповідної трудової угоди.

4.21. Забезпечити направлення головних позаштатних спеціалістів МОЗ АР Крим, управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальностей "Ендокринологія" та "Дитяча ендокринологія" на проходження атестації на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії в атестаційній комісії МОЗ України.

4.22. Розглянути можливість додаткової оплати головним позаштатним спеціалістам МОЗ АР Крим, управлінь обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зі спеціальності "Ендокринологія" та "Дитяча ендокринологія" у розмірі 50% від посадового окладу за основним місцем роботи.

4.23. Забезпечити надання довідок про стан надання ендокринологічної допомоги населенню відповідних територій головним позаштатним спеціалістам МОЗ України зі спеціальностей "Ендокринологія" та "Дитяча ендокринологія"

двічі на рік: до 30 січня, до 30 липня.

4.24. Забезпечити проведення навчання лікарів ендокринологів, хірургів, ортопедів-травматологів, медичних сестер, які працюють у кабінетах „Діабетична стопа" та кабінетах навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет на базі Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України за умови наявності ліцензії МОН України на освітню діяльність.

5. Головним позаштатним спеціалістам МОЗ України зі спеціальностей "Ендокринологія" та "Дитяча ендокринологія" проводити аналіз стану надання ендокринологічної допомоги населенню України та надавати до Департаменту розвитку медичної допомоги МОЗ України

двічі на рік: до 15 лютого,
до 15 серпня.

6. Головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності "Ендокринологія":

6.1. Спільно з Українським науково-практичним центром ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, Інститутом проблем ендокринної патології АМН України, Інститутом ендокринології ім. В.П.Комісаренка розробити перелік закладів, де надається спеціалізована хірургічна допомога хворим на ендокринну патологію.

6.2. Спільно з експертними комісіями ендокринологічної служби розробити „Протоколи надання спеціалізованої медичної допомоги хворим з ендокринною патологією"

до 01.10.2007р.

7. Головному позаштатному спеціалісту МОЗ України зі спеціальності "Дитяча ендокринологія":

7.1. Дослідити стан фізичного та статевого розвитку дітей та підлітків України

до 01.01.2008р.

7.2. Визначити основні чинники, які негативно впливають на статевий розвиток дітей та підлітків, та напрями профілактики цих розладів

до 01.01.2008р.

8. Начальнику центру медичної статистики МОЗ України:

8.1. Внести зміни до статистичної звітності по цукровому діабету з включенням інформації про кількість хворих на цукровий діабет 2 типу, які потребують лікування препаратами інсуліну.

8.2. Включити до державної статистичної звітності такі захворювання:

8.2.1. По дитячій ендокринології:

нецукровий діабет;

вроджена дисфункція кори надниркових залоз;

затримка росту, у тому числі гіпофізарний нанізм;

синдром Шерешевського-Тернера;

затримка статевого розвитку (окремо у дівчаток і у хлопчиків), у тому числі первинний гіпогонадизм (окремо);

синдром полікістозних яєчників.

8.2.2. По ендокринології:

нецукровий діабет;

вроджена дисфункція кори надниркових залоз;

гіпофізарний нанізм;

синдром Шерешевського-Тернера;

первинний гіпогонадизм (окремо у жінок та чоловіків);

синдром полікістозних яєчників, що має шифр хвороби ендокринної системи.

8.3. Вивести з переліку захворювань, що входять до звітних статистичних показників по дитячій ендокринології, неендокринні захворювання - муковісцидоз та фенілкетонурію, які не потребують спостереження лікаря ендокринолога, але впливають на показники ендокринологічної служби.

9. МОЗ України затверджувати головних позаштатних спеціалістів зі спеціальності „Ендокринологія" та „Дитяча ендокринологія" на термін до 5 років з укладанням відповідної трудової угоди.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Бідного В.Г.

Міністр Ю.О.Гайдаєв