Врачам, ученым

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2007, N 609, м.Київ

Про удосконалення ендокринологічної допомоги населенню України
З метою удосконалення організації надання ендокринологічної допомоги населенню України...

4-5 квітня, м. Харків
Науково-практична конференція «Стан ендокрино-логічної служби в регіонах: проблемні питання та шляхи їх вирішення»
Відповідальні за проведення: Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського НАМН України».
61002, Харків, вул. Артема, 10. Тел./факс (057) 700-45-39, 700-45-38, тел. (057) 700-45-42

Науково-практична конференція з міжнародною участю. 6-7 червня, м. Харків.