Соляник Людмила Павлівна

Заступник голови правління з питань якості

Здобула дві вищі освіти: закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, за кваліфікацією біолог-біохімік, та Київський інститут інвестиційного менеджменту, кваліфікація - менеджер з якості. Керує Департаментом з питань якості та Технологічним департаментом. Досвід роботи на посаді Заступника Голови правління з питань якості ПрАТ «Індар» - понад 15 років.
Є Уповноваженою особою з якості та відповідальною за розробку, організацію і удосконалення організаційної структури управління якістю з метою отримання гарантій того, що якість продукції відповідатиме своєму призначенню і вимогам реєстраційної та ліцензійної документації, здійснення контролю за встановленням, впровадженням, підтримкою і розвитком процесів, необхідних для функціонування і постійного розвитку системи управління якістю.
Постійно проходить курси підвищення кваліфікації і професійної підготовки з напрямків: фармацевтична система якості і роль уповноваженої особи у її створенні та розвитку, статистичні методи управління якістю, аналіз ризиків, кваліфікація і валідація, сучасні інструменти системи забезпечення якості фармацевтичного підприємства.