Новини компанії

«ІНДАР» визнано надійним партнером у підприємницькій діяльності

28 липня 2016 року в рамках засідання Президії Торгово-промислової палати України, Президент Київської ТПП - Микола Засульський, вручив свідоцтво Приватному акціонерному товариству «По виробництву інсулінів «ІНДАР», яке підтверджує включення компанії до Недержавного реєстру українських підприємців, фінансовий стан яких свідчить про їх надійність як партнерів у підприємницькій діяльності в Україні та за її межами.

Внесення ПрАТ «ІНДАР» до зазначеного Реєстру підтверджує стабільні фінансові показники діяльності підприємства, є гарантією надійності й довіри та сприяє підвищенню привабливості для потенційних партнерів.

До Реєстру надійних партнерів вносяться підприємства (незалежно від форми власності), які відповідають таким вимогам:

• є юридичними особами, які створені і діють відповідно до законодавства України;
• не є збитковими протягом останніх двох років;
• не мають простроченої заборгованості за банківськими кредитами;
• економічні показники яких відповідають критеріям, визначеним для внесення до Реєстру.

Довідка

Ведення ТПП України Недержавного реєстру передбачене статтею 14 Закону України «Про Торгово-промислові палати в Україні».